Όσο αφορά τη θερμική προστασία η BARE προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία με πολλές διαφορετικές επιλογές.

Οι επιλογές αυτές βοηθούν το δύτη να δημιουργήσει ένα ευέλικτο σύστημα, με ένα, ή συνδυασμό δύο ή περισσότερων κομματιών ανάλογα με τη θερμική προστασία που απαιτεί, έτσι ώστε να καταδύεται άνετα και ζεστά σε καταδύσεις διαφορετικής διάρκειας ή θερμοκρασίας νερού.

Ισοθερμικά