Η Apeks διαθέτει μια μεγάλη σειρά από Πρώτα Στάδια (1st Stage) ώστε να διευκολύνει τον έμπειρο δύτη να φτιάξει το δικό του σετ αλλά και να αντικαταστήσει ίσως ένα υπάρχον.

Διατίθενται όλα τα 1α Στάδια των ρυθμιστών, όπως και ειδικά 1α Στάδια για εξειδικευμένες εφαρμογές.

Όλα τα πρώτα στάδια της Apeks διατίθενται σε εκδόσεις με σύνδεσμο Yoke (Int 232bar), DIN 300bar και Μ26 300bar.