Όλα τα Δεύτερα Στάδια των ρυθμιστών πίεσης της Apeks, μπορούν να συνδυαστούν με οποιοδήποτε 1ο Στάδιο της ίδιας εταιρείας.
Είναι όλα ισορροπημένα και απολύτως ρυθμιζόμενα στις ανάγκες του δύτη.
Τα ΧΤΧ 2α Στάδια έχουν εναλλακτικά μακριές οι κοντές εξόδους αερίου και μπορούν να έχουν την είσοδο του σωλήνα από δεξιά ή αριστερά.
Όλα επίσης είναι διαθέσιμα και σαν εφεδρικά (χταπόδια), ενώ διατίθεται και εξειδικευμένο πλάγιο χταπόδι (Egress).