Το βασικό κομμάτι του εξοπλισμού μας.
Πρέπει να το παραδεχτούμε!
Από τη στιγμή που διαθέτουμε δικό μας εξοπλισμό, ο καταδυτικός σάκος (τσάντα) είναι απαραίτητος!